ΘΡΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΟΣ

sddf

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού με οδύνη γνωστοποιεί την μετάσταση στην Αιωνία Ανατολή του Αδ. Λάζαρου Χουμανίδη την 25/4/2020.

Ο αείμνηστος αδελφός υπήρξε διακεκριμένος καθηγητής και Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνιδρυτής της Μεγάλης Στοάς μας και πρώτος Μεγάλος Διδάσκαλος αυτής. Για το τεκτονικό και επιστημονικό του έργο του μεταστάντος θα ακολουθήσει νεώτερη ανάρτηση μας. Οι δέουσες τιμές θα του αποδοθούν μόλις μας το επιτρέψουν οι έκτακτες συνθήκες, που έχουν επιβληθεί στη χώρα, και μας εμποδίζουν να παρευρεθούμε στην εξόδιο ακολουθία του. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και φωτεινό παράδειγμα για όλους
μας.

                                                                             
                                                                    Από την Μεγάλη Γραμματεία